Kalendarium dziejów kolei w Szklarskiej Porębie:

maj 1888 ogłoszenie ustawy o budowie kolei Jelenia Góra – Piechowice [Hirschberg – Petersdorf]
01.08.1891 inauguracja połączenia do Cieplic [Bad Warmbrunn]
20.12.1891 uruchomienie przewozów do Piechowic [Petersdorf]
czerwiec 1897 przyznanie środków na budowę połączenia Piechowice - Kořenov [Petersdorf – Ober Polaun (Grünthal)]
25.06.1902 inauguracja ruchu na odcinku Piechowice - Szklarska Poręba [Petersdorf – Schreiberhau]
01.10.1902 uruchomienie linii na całej długości
jesień 1911 w Jakuszycach [Jakobsthal] wybudowane zostają próbne odcinki sieci trakcyjnej
15.02.1923 uruchomienie obsługi linii trakcją elektryczną
jesień 1927 obsługę pociągów pasażerskich przejmują elektryczne wagony silnikowe (późniejszej serii ET89)
lato 1934 podniesienie prędkości na linii, wprowadzenie pociągów przyspieszonych do Wrocławia [Breslau] obłsugiwanych nowymi zespołami trakcyjnymi
08.05.1945 wysadzenie mostu na Bobrze w Jeleniej Górze
sierpień 1945 demontaż niemieckiej sieci trakcyjnej
14.09.1945 wznowienie ruchu na odcinku Jelenia Góra Zachodnia–Tkacze
październik 1947 zawieszenie kursów do Tkaczy, pociagi kończą bieg w Hucie
październik 1953 oddanie do użytku nowego mostu na Bobrze, wydłużenie kursowania pociagów do głównej stacji w Jeleniej Górze
styczeń 1957 zawieszenie przewozów pasażerskich powyżej Szklarskiej Poreby Górnej
luty 1958 regulacja granicy państwa, Tkacze przechodzą na stronę czechosłowacką
lato 1961
wznowienie (na kilka miesięcy) kursowania pociągów pasażerskich pomiędzy Szklarską Porębą Górną a Jakuszycami
29.01.1966 formalna likwidacja odcinka Jakuszyce–granica państwa
jesień 1975 wprowadzenie trakcji spalinowej (lokomotywy SP45)
22.06.1986 ostatni planowy pociąg prowadzony lokomotywą parową
grudzień 1986 decyzja o elektryfikacji linii do Szklarskiej Poręby
30.09.1987 inauguracja obsługi trakcją elektryczną
lipiec 1991 rozpoczęcie starań o przywrócenie ruchu przez granicę państwa
27-28.06.1992 przejazdy specjalne Kořenov-Szklarska Poręba Górna
maj 2000 obniżenie prędkości szlakowej na odcinku linii do Szklarskiej Poręby do 15 km/h, likwidacja pociągów dalekobieżnych
lipiec 2002 obchody 100-lecia linii oraz przejazdy specjalne zorganizowane przez Czechów
2007 działania na rzecz wydłużenia czynnej linii do Jakuszyc prowadzone przez miasto Szklarska Poręba
29.01.2008 przejęcie nieużywanego odcinka powyżej Szklarskiej Poreby Górnej przez Województwo Dolnośląskie
08.05.2009 rozpoczęcie prac przy remoncie odcinka samorządowego
02.07.2010 przejazd specjalny z okazji zakończenia rewitalizacji
28.08.2010 rozpoczęcie regularnej komunikacji do Czech

Historia informacji i zmian w serwisie w roku 2010

Historia informacji i zmian w serwisie w roku 2011
grudzień 2012 Rozpoczęcie remontu odcinka Piechowice - Szklarska Poręba Górna

Historia informacji i zmian w serwisie w roku 2012
16.11.2013 Wznowienie ruchu pociągów po remoncie na odcinku Piechowice - Szklarska Poręba Górna 16-17.11.2013
26.11.2013 Zamknięcie ruchu na wyremontowanym odcinku ze względu na zły stan mostów w Piechowicach

Historia informacji i zmian w serwisie w roku 2013
13.01.2014
Wznowienie ruchu pociągów na odcinku Piechowice - Szklarska Poręba Górna po zabezpieczeniu wiaduktów
listopad 2014
Rozpoczęcie przebudowy stacji Piechowice
maj 2015
Zakończenie przebudowy stacji Piechowice
01.04.2015
Remont mostu na Izerze, odbudowa mijanki w Harrachovie
11.12.2015
České Dráhy przejmują obsługę połaczeń do Czech - odtąd w relacji do Liberca, przy użyciu pojazdów serii 840
11.12.2016
Po pół roku prac oddano nowy peron 3 dla pociągów z/do Czech
11.06.2017
Relacja EIC Śnieżka z Warszawy w weekendy przedłużona do Szklarskiej Poręby Górnej
16.04.2018
PKP PLK podpisały umowę na inwestycje w ramach usprawnienia komunikacji w aglomeracji jeleniogórskiej
maj 2018
Zakończono przebudowę przystanku Szklarska Poręba HutaSzerzej o dziejach linii przeczytasz w książkach oraz artykułach: 

Jelenia Góra – Tanvald. Kolej żelazna w Sudetach
Koleją przez Przełęcz Szklarską (1)
Koleją przez Przełęcz Szklarską (2)

Kolej Jakuszycka w Polsce Ludowej (1)
Kolej Jakuszycka w Polsce Ludowej (2)
Kolej Jakuszycka po roku 1989

Mapa przedstawia przebieg linii kolejowej w Szklarskiej Porębie, zaznaczony jest też fragment należący do Szklarskiej Poręby/Schreiberhau przed rokiem 1958.

Pokaż na większej mapie

W Szklarskiej Porębie znajdują się następujące stacje i przystanki:

km niemiecki (taryfowy)

km początku km osi km końca wysokość n.p.m. km  taryfowy km niemiecki
Szklarska Poręba Dolna 22,544 22,801 23,425 594,43 25,925 26,20 26,3
Szklarska Poręba Średnia 25,850 25,889 26,050 655,84 29,013 29,28 29,3
Szklarska Poręba Górna 28,131 28,438 29,131 708,78 31,562 31,87 31,9
Szklarska Poręba Huta 29,995 30,050 30,105 749,11 33,174 34,29 34,4
Szklarska Poręba Jakuszyce 36,936 37,070 37,332 886,28 40,194 40,58 40,6
granica państwa
43,138


Historyczne mapy pokazujące przebieg linii dostępne są w zbiorach Archiwum Map Zachodniej Polski.
Mapy otwierają sie po kliknięciu pierwszej ikony od lewej. Uwaga - pliki mają rozmiar 11-15 MB, zalecam raczej zapisanie niż otwieranie bezpośrednio.

Schreiberhau 1940 r. - główna część linii w Szklarskiej Porębie
Bad Flinsberg 1935 r. - okolica Jakuszyc
Strickerhäuser 1936 r. - Tkacze wraz z dawnym przebiegiem granicy