Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna

Po kliknięciu w każde zdjęcie powiększy się ono do pełnego rozmiaru.

22.03.2012 Wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna” nie spełnił kluczowych kryteriów oceny formalnej i został negatywnie oceniony > link
Poprawiony wniosek ma być złożony do końca marca (naszemiasto.pl). Czytaj też: Rynek Kolejowy i Jelonka

14.04.2012 Poprawiona propozycja projektu "Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna" została oceniona pozytywnie. Planowana data uzyskania pozwolenia na budowę: 18.05.2012

30.05.2012 Wojewoda Dolnośląski wydał decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę inwestycji pn.:"Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 relacji Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna", zadania:
Przebudowa Stacji Szklarska Poręba Górna od km. 28,307 do km. 28,830
Przebudowa odcinka linii Piechowice - Szklarska Poręba Górna od km. 16.100 do km 27.153
Przebudowa Stacji Piechowice od km.12.856 do km 13.749
Przebudowa Stacji Jelenia Góra Zachodnia

05.07.2012 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A ogłosiły przetarg „Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna” Według specyfikacji przedmiotem remontu będzie m. in.:

- wymiana nawierzchni torowej na odcinku Piechowice - Szklarska Poręba Górna
- stacja Szklarska Poręba Górna:
- przystanek Szklarska Poręba Średnia: nowy peron jednokrawędziowy przystacyjny o szerokości 3,50 m i długości 150 m

- stacja Szklarska Poręba Dolna:
Prace mają trwać 10 miesięcy i na pewno będa obejmowały okres wiosenno-letni, gdyż wymaga tego decyzja środowiskowa, zatem można się spodziewać zakończenia remontu latem 2013 roku.

07.08.2012 Termin składania ofert w przetargu na remont linii został przesunięty na 21 sierpnia.

22.08.2012 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowały informację z otwarcia ofert w przetargu „Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna”. Najniższą - i jedyną spełniającą oczekiwania inwestora - złożyło konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" (Warszawa) wraz z Vias y Construcciones S.A (Madryt, Hiszpania)

30.10.2012 Od miesiąca linia Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna jest wyłączona z eksploatacji (PKP PLK korzystając z zawieszenia ruchu prowadziły prace konserwacyjne), jednak oczekiwanego rozpoczęcia prac remontowych widać nie było. Nie wiadomo było o co chodzi, więc chodziło o pieniądze: wczoraj zapowiedziano, a w dniu dzisiejszym zarząd województwa dolnośląskiego przyznał PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dofinansowanie inwestycji.

12.11.2012 Po zapewnieniu dofinansowania inwestycji, w dniu 03.11.2012 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udzieliły konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. i Vias y Construcciones S.A. zamówienia na modernizację linii kolejowej na odcinku Piechowice-Szklarska Poręba Górna obejmującego:
— kompleksową wymianę 12,3 km nawierzchni kolejowej wraz z odwodnieniem, robotami srk oraz innymi robotami towarzyszącymi na odcinku Piechowice - Szklarska Poręba Górna, a także na stacjach Piechowice w torze nr 1 i Szklarska Poręba Górna w torze nr 1 i 2,
— wymianę 6 rozjazdów,
— wymianę obiektów inżynieryjnych: przepustu w km 17,829; mostu kratownicowego w km 19,780, naprawę nawierzchni 6 przejazdów.
— dostosowanie peronów dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi na stacjach Piechowice- peron nr 1 i Szklarska Poręba Górna - peron nr 1 i 2

01.12.2012 O rozpoczęciu prac przy remoncie wciąż nic nie wiadomo - wygląda jedynie że ze strony polskiej faktyczne roboty będzie wykonywała wchodząca w skład grupy kapitałowej obejmującej zwyciezców przetargu - spółki VIAS (Hiszpania) i Pol-Aqua (Polska) - firma Dragados S.A. Przeprowadziła ona już rekrutację na inżyniera budowy, aktualnie poszukuje osoby na stanowisko asystent(ka) biura.

12.12.2012 Prace przy remoncie rozpoczęte! W okresie zimowym (w zależności od warunków pogodowych) ma zostać przeprowadzona rozbiórka nawierzchni i wycinka drzew. Na 10 grudnia zdjęte było kilkaset metrów toru w przekopie pomiędzy Szklarską Porębą Średnią i Górną do przejazdu drogowego w Średniej.
Po odkręceniu szyn przewożone są one koparką dwudrogową na przystanek Szklarska Poręba Średnia, następnie zwykła koparka wyrywa podkłady, które układane są w stosy i składowane również na przystanku.31.12.2012 Dzięki sprzyjającej pogodzie prace przy zrywaniu toru posuwają się - dotąd ekipy uporały się z nawierzchnią na odcinku km 27,150 - 24,900.
24.01.2013 Zrywanie torów w Szklarskiej Porębie zostało zakończone. Termin podjęcia kolejnych prac na tym odcinku uzależniony jest od warunków śniegowych i terminu wymiany mostu w Górzyńcu.24.03.2013 Odcinek Szklarska Poręba Dolna - Średnia: usuwanie krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie toru.
Odcinek Piechowice - Szklarska Poręba Dolna: zrywanie toru. Na fragmencie od mostu na Małej Kamiennej w górę pozostało kilkaset metrów szlaku za tunelem. Koparki dwudrogowe zrywają przęsła torowe zwożą na stację w Dolnej, gdzie następuje demontaż i segregacja szyn, podkładów i mocowań. Od mostu w dół tor leży jeszcze na kilkuset metrach ponad Górzyńcem oraz od Piechowic w kierunku Górzyńca. Przęsła zwożone są do Górzyńca,  gdzie następuje demontaż.  Ze względu na ograniczone miejsce podkłady samochodem przewożone są do Piechowic.


Stacja Szklarska Poręba Dolna – skład podkładów i przęseł torowych, w głębi para koparek przy pracy.


Do Szklarskiej Poręby Dolnej przyjeżdzają teraz tylko takie pociągi.


Budynkowi stacyjnemu też przydałby się remont. Oby nie podzielił losu stojącego obok magazynu towarowego, który przeszedł do historii...


Szlak poniżej sanatorium w Dolnej – ścięte krzaki są rozdrabniane.


Po usunięciu krzaków przebieg toru poniżej Sanatorium jest wyraźnie widoczny, również z pociągu widok na Karkonosze na tym malowniczym odcinku będzie już niezakłócony.


Również przekop zyskał nowy wygląd.


Senny zwykle przystanek w Górzyńcu w nowej roli.


Piechowice


Piechowice – rozładowywanie podkładów.


Piechowice – tablica informacyjna remontu, w głębi w bazie dźwig rozładowujący podkłady.

29.03.2013 Więcej zdjęć z prac przy remoncie w Górzyńcu w artykule w Nowinach Jeleniogórskich.

24.04.2013 Relacja Petra Špetláka: do Piechowic dotarła podbijarka spółki Vias i Construcciones S.A., przyciągnęła ją (z Gdyni przez Słupsk, Piłę, Jarocin) TEM2-063. Rozpoczęcie układania toru przewidziane jest po weekendzie majowym.


Piechowice


Górzyniec, most na Małej Kamiennej

Szklarska Poręba Dolna:
05.05.2013 Ze względu na zbilżające się rozpoczęcie prac przy przebudowie stacji Szklarska Poręba Górna, dla pociągów z/do Czech wybudowano peron tymczasowy.
10.06.2013 Aktualny stan prac przy remoncie:
Szklarska Poręba Górna: zdjęty tor główny wraz z rozjazdem od strony Jeleniej Góry, trwa wybieranie starego tłucznia i zwężanie peronu ( tor zostanie przesunięty aby umożliwić poszerzenie peronu 2).
Semafory staną w nowych miejscach
Spod warstwy asfaltu wyłoniła się oryginalna nawierzchnia peronu
Na łuku przed stacją widoczne położenie nowej osi toru
Te odcinki szyn dzielnie służyły w głównym torze stacji Szklarska Poręba Górna. Nie dziwne że remont był konieczny...

Szlak Górna - Średnia: Od km 28,2 (stacja Sz.P. Górna) do 27,1 (przekop) leży stary tor, w przekopie tłuczeń całkowicie wybrany. Wysoki poziom wód gruntowych sprawia, że podtorzem płynie potok (widać miejsca w których woda przesiąka przez tłuczeń). Potrzeba będzie dobrego drenażu, żeby nowy tor leżał na stabilnym gruncie, szczególnie że będzie musiał zebrać także wody powierzchniowe (opady, roztopy). Ten problem dotyczy też kilku innych miejsc na szlaku leżących w przekopach.

Szklarska Poręba Średnia: stary tor zdjęty, trwa segregacja starych podkładów. Usunięcie krzaków odsłoniło ścianę skalną. 


Szlak Średnia - Dolna: na stacji (od przejazdu km 26,0) do km 24,85 zdjęty stary tor, stary tłuczeń (na nasypie) wyrównany. Dalej (przekop) stary tłuczeń wybrany całkowicie. Pod wiaduktem ul. Piastowskiej leży już jedna rolka geowłókniny, wygląda że to że wkrótce rozpocznie się układanie nowej nawierzchni na tym odcinku.Usunięcie warstwy tłucznia odsłoniło wiele ukrytych skarbów archeologii kolejowej: oprócz licznych cokołów słupów niemieckiej sieci trakcyjnej także taką sensację: fundament wspornika masztu sygnałowego w przekopie skalnym w Szklarskiej Porębie Dolnej, najwyższego wówczas w całych Prusach (32m)

Szklarska Poręba Dolna: zdemontowano rozjazdy, stary tłuczeń wybrany. Po prawej stronie widoczny cokół żurawia wodnego (po prawej pod krzakami i fragmentami zdemontowanego rozjazdu znajduje się fundament wieży wodnej).


W tym miejscu znajdował się kiedyś magazyn towarowy z blachy falistej.

Szlak Szklarska Poręba Dolna - Górzyniec: trwa usuwanie starego tłucznia od km 21,0 w kierunku tunelu, poniżej do mostu na Małej Kamiennej podtorze oczyszczone. Na odcinku od przystanku Górzyniec do mostu układana nowa nawierzchnia.Demontaż mostu zostanie przeprowadzony przy użyciu dźwigu kolejowego, a więc dopiero po ułożeniu nowego toru.
Dawna mijanka Kopaniec (Seiffershau)


Słupek hektometrowy z niemieckim i polskim kilometrażem oraz fragment niemieckiego żelbetonowego słupa sieci trakcyjnej.

Górzyniec - w miejscowości przy pętli autobusowej znajduje się baza w której ciężarówki ładowane są tłuczniem. Od przejazdu przed przystankiem (km 17,0) w stronę Piechowic leży już nowy tor!
Szlak Górzyniec - Piechowice: przy przejeździe w km 16,8 hiszpańska ekipa montuje przęsła torowe z podkładów i szyn oraz układa je na odcinku w kierunku Piechowic. Od stacji Piechowice na nasypie w stronę Górzyńca wciąż leży stary tor.Hiszpańska brygada układa hiszpańskie szyny.

Stacja Piechowice: zerwany tor główny, trwa wybieranie starego tłucznia. Baza materiałowa pachnie intensywnie kreozotem nowych podkładów, maszyny torowe gotowe do działań.


Podsumowanie: prace prowadzone są intensywnie, równolegle w kilku miejscach; pierwszy odcinek nowego toru jest już położony. Okres 10 miesięcy na wykonanie remontu wskazuje początek września jako datę zakończenia prac i przy takim postępie jest to jak najbardziej realne.
 
11.06.2013 Fotorelacja prowadzona jest też na stronie dolny-slask.org.pl, w niej kilkanaście zdjęć z przedwczorajszego przejścia odcinka Szklarska Poręba Średnia - Szklarska Poręba Dolna (+ tunel).

23.06.2013 Układanie nowego tłucznia postępuje, aktualnie front robót posuwa się od Szklarskiej Poręby Dolnej w stronę Średniej.
18.07.2013 Stan na 07.07.2013: od Górzyńca w kierunku Szklarskiej Poręby tor ułożony do km 20,4; zasypany tłuczniem do km 20,0; podbity do km 19,9.
Sieć trakcyjna nad mostem na Małej Kamiennej zdemontowana w ramach przygotowań do wymiany przęsła mostowego.


Szklarska Poręba Dolna


Od Szklarskiej Poręby Dolnej tłuczeń ułożony praktycznie do miejsca styku z pozostawionym fragmentem toru w kierunku Górnej (km 27,1)
Szklarska Poręba Górna - demontaż nawierzchni peronu i pogłębianie podtorza: usunięcie wierzchniej warstwy pokazało jak blisko powierzchni w niektórych miejscach jest skała na której zbudowano stację.


02.08.2013 Stan na 27.07.2013: Tor ułożony w Szklarskiej Porębie Dolnej do sanatorium Izer-Med. Na przystanku Szklarska Poręba Dolna rozjazdów nie wbudowano. Na stacji Szklarska Poręba Górna prace przy podtorzu oraz zabudowie nowej bramki sygnałowej.
07.08.2013 W Szklarskiej Porębie Dolnej trwają prace przy budowie peronu, układanie toru zbliża się do przystanku Szklarska Poręba Średnia.


11.08.2013 Tor niedaleko przystanku Szklarska Poręba Średnia, w Szklarskiej Porębie Górnej nowe bramki sieci trakcyjnej, wkrótce stanie nowa krawędź peronowa.
21.08.2013 W Piechowicach i Szklarskiej Porębie Górnej posadowione zostały nowe bramki sieci trakcyjnej, trwają prace przy nowych krawędziach peronowych.
Szklarska Poręba Górna 19-20.08.2013


Piechowice w okresie 27.06 - 07.08.2013


29.08.2013 Tor na szlaku został ułożony i podbity. Pozostały do wykonania odcinki na stacjach Piechowice i Szklarska Poręba Górna oraz perony.
03.09.2013 W Piechowicach trwa układanie toru nr 1 i rozjazdów 19 i 20 (od strony Szklarskiej Poręby)


Piechowice 27.08.2013


Piechowice 28.08.2013


Piechowice 28.08.2013

W Szklarskiej Porębie Górnej trwają prace przy budowie nowego peronu nr 1, stają też nowe pomosty sygnałowe (zdjęcia z 31.08/01.09).
Po ostatnim wakacyjnym weekendzie ruch do Czech zawieszono (uruchomiona KKA) w celu wymiany rozjazdów od strony Huty (zdjęcia: 02.09)


19.09.2013 Prace w Piechowicach na ukończeniu - trwa odbudowa przejazdu drogowego. Artykuł ze zdjęciami w Jelonce.
W Szklarskiej Porębie Górnej rozjazd od strony Czech wbudowany zgodnie z harmonogramem zamknięcia, zdjęty tor nr 3 przy peronie 2. Zdjęcia z 14.09.2013 - Erik Rauner Freiberg/Sa.

27.09.2013 Stacja Piechowice praktycznie gotowa - pozostały drobne prace wykończeniowe, w Szklarskiej Porębie Górnej trwa budowa peronów i toru.
Szklarska Poręba Górna 13.09.2013:
Piechowice 19.09.2013:


Szklarska Poręba Górna 21.09.2013:


Piechowice 23.09.2013


30.09.2013 W ciągu tygodnia (stan na 29.09) ścianki peronowe w Szklarskiej Porębie Górnej stanęły na całej długości peronów.
2013.10.06 Prace w Piechowicach zakończone, Szklarska Poręba Górna postępuje szybko.

Piechowice 01.10.2013:

Szklarska Poręba Górna 03.10.2013
Szklarska Poręba Górna 06.10.2013
Szklarska Poręba Średnia 06.10.2013


2013.10.12 Szklarska Poręba Górna: tor ułożony i podbity. PKP PLK oficjalnie zapowiedziała powrót pociągów na trasę od listopada.
07.10.2013:
08.10.2013:


10.10.2013:


2013.10.20 Szklarska Poręba Górna: pozostały prace wykończeniowe na peronach i zadaszeniu.

2013.10.26 Piechowice - po odbiorze technicznym, Szklarska Poręba Górna: budowa przejścia na peron 2.2013.10.30:
2013.10.31:
2013.11.09 W Szklarskiej Porębie Górnej w trakcie odbioru stwierdzono nieprawidłowe położenie krawędzi peronu 1 (wchodzi w skrajnę), wykonywane są poprawki.

2013.11.23 Pomimo, że od wznowienia ruchu minął tydzień, remont jeszcze faktycznie się nie zakończył: pomiędzy Szklarską Poręba Dolną i Średnią w torze szlakowym brakuje odbojnicy, z tego powodu obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 20 km/h. Odcinki odbojnicy są spawane z szyn staroużytecznych na stacji w Dolnej i instalowane w nocy, ze względu na ruch pociągów za dnia.