System smarowania szyn na linii Szklarska Poręba Górna - granica państwa

Ze względu na kręty profil trasy i małe promienie łuków, na odcinku linii kolejowej Szklarska Poręba Górna - granica państwa szczególnie zaznacza się problem wzmożonego zużywania szyn oraz zestawów kołowych. Firma RailTech Papla z Bielska-Białej oferuje rozwiązanie pozwalające obniżyć koszt korzystania ze szlaku ( napawanie, obracanie i wymianę szyn;  przetaczanie i wymianę zestawów kołowych), a ponadto:
•    wyeliminować męczące piszczenie i zgrzytanie taboru pokonującego łuki
•    zmniejszyć zużycie energii trakcyjnej
•    zmniejszyć ryzyko wykolejania się taboru związanego ze zjawiskiem wspinania się koła po powierzchni bocznej szyny.

Mechaniczny bezobsługowy przytorowy system smarowania szyn kolejowych na łukach składa się z urządzenia smarującego brytyjskiej firmy QHi Rail współpracującego ze specjalistycznym czynnikiem smarującym  amerykańskiej firmy Whitmore’s.

Jest to urządzenie całkowicie mechaniczne, napędzane energią kinetyczną przejeżdżającego taboru. Iniekcja smaru inicjowana jest przejazdem każdej osi pojazdu szynowego przez urządzenie. System smarowania QHI Rail & Whitmore’s skonstruowany jest w taki sposób, że czynnik smarujący, po naciśnięciu popychacza pompy przez koło pojazdu szynowego wydatkowany jest na wewnętrzną pionową powierzchnie główki szyny. Z tego miejsca zabierany jest przez obrzeża kół. Obrzeża kół nie pozostawiają smaru, tam gdzie nie jest on potrzebny czyli na odcinkach prostych toru, dzięki czemu można zminimalizować jego zużycie. Smar nie dostaje się na górną powierzchnie główki szyny więc nie wpływa na przyspieszanie i hamowanie taboru.

Niedługo po rozpoczęciu eksploatacji na zrewitalizowanym odcinku linii 311 ze Szklarskiej Poręby Górnej do Czech, zarządca szlaku - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei - został zapoznany z zaletami systemu smarowania. Po analizach została podjęta decyzja o wyposażeniu szlaku w urządzenie do smarowania szyn. Pod koniec 2012 roku wersja urządzenia przystosowana do smarowania jednego toku szynowego została zainstalowana przy przejeździe drogowym obok przystanku Szklarska Poręba Huta (km 31,300). Po półrocznej rozruchowej eksploatacji dozorowanej podjęto decyzję, że urządzenie zostanie zlokalizowane w miejscu, gdzie optymalnie zostaną wykorzystane jego właściwości - w rejonie ciągu łuków niedaleko granicy państwa (km 42,150).

Na Dolnym Śląsku urządzenia do smarowania szyn tego systemu używane są także przez PKP PLK (najwięcej na odcinku Świebodzice -  Wałbrzych) oraz na bocznicach KGHM (Pol-Miedź Trans)

Podziękowania dla pana Aleksandra Jasiewicza z firmy RailTech Papla Sp. z o.o. za udostępnienie dodatkowych materiałów do tekstu.
       Więcej o systemie smarowania szyn kolejowych na stronie RailTech Papla.

Dominik Kara

07.08.2013