Oznakowanie pojazdów kolejowych

Aktualny (wprowadzany od kwietnia/maja 2008 roku [1]) sposób oznakowania szczegółowo reguluje rozporządzenie [2], będące wdrożeniem europejskich norm wymiennosci taboru TSI.  Poniżej znajduje się wyciąg dla pojazdów szynowych spotykanych na linii Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna.

Oznaczenia wagonów osobowych [3]:

Oznaczenia wagonu 111A
Przykład europejskiego numeru pojazdu kolejowego wagonu pasażerskiego
50 - wagon do komunikacji wewnętrznej 
51 - wagon bez klimatyzacji, o stałym rozstawie kół, dopuszczony do ruchu międzynarodowego zgodnie z wymaganiami RIC
57 - wagon bez klimatyzacji, o stałym rozstawie kół, dopuszczony do ruchu międzynarodowego zgodnie z wymaganiami PPW
75 - inny wagon
51 - Polska
54 - Republika Czeska
19 - wagon z miejscami do siedzenia 1 klasy, 9 przedziałów (lub równoważna liczba miejsc)
20 - wagon z miejscami do siedzenia 2 klasy, 10 przedziałów (lub równoważna liczba miejsc)
26 - wagon piętrowy
29 - wagon z miejscami do siedzenia 2 klasy, 9 przedziałów (lub równoważna liczba miejsc)
38 - wagon z miejscami do siedzenia 1 i 2 klasy, 8 lub mniej przedziałów (lub równoważna liczba miejsc)
39 - wagon z miejscami do siedzenia 1 i 2 klasy, 9 przedziałów (lub równoważna liczba miejsc)
82 - wagon z miejscami do siedzenia 2 klasy z przedziałem bagażowym
84 - wagon z miejscami do siedzenia ze specjalnie dostosowanymi powierzchniami
00 - prędkość maksymalna 120km/h, zasilanie wielonapięciowe
08 - prędkość maksymalna 120km/h, zasilanie 3000V=
10 - prędkość maksymalna 120km/h, zasilanie wielonapięciowe oraz ogrzewanie parowe
18 - prędkość maksymalna 120km/h, zasilanie 3000V= oraz ogrzewanie parowe
38 - prędkość maksymalna 140km/h, zasilanie 3000V=
70,71 - prędkość maksymalna 160km/h, zasilanie wielonapięciowe
78 - prędkość maksymalna 160km/h, zasilanie 3000V=
88 - prędkość maksymalna 160km/h, zasilanie 3000V= oraz ogrzewanie parowe
Oznaczenia literowe serii i indeksu wagonów pasażerskich:

A - wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami
B - wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami
AB - wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami
WLAB - wagon sypialny z miejscami 1 i 2 klasy
Bc - wagon z miejscami do leżenia 2 klasy
BD - wagon osobowy 2 klasy z przedziałem bagażowym *

Liczba (3,6,9,10,16) - oznaczenie liczby przedziałów lub równoważnej im liczby miejsc siedzących w wagonach bezprzedziałowych

b - wagon przystosowany do przewozu pasażerów niepełnosprawnych
m - wagon o długości powyżej 24,5 m
n - ogrzewanie nawiewne *
o - wagon z przewodem zdalnego sterowania *
p - wagon osobowy z miejscami siedzącymi z przejściem środkowym
u - wagon wyposazony w mechanizm zdalnego zamykania drzwi i sterowania oświetleniem *
v - wagon przystosowany do przewozu rowerów
z- wagon wyposażony w centralne zasilanie ze zbiorczej szyny pociągowej (brak prądnicy na wózkach)
x - wagon piętrowy *
y - wagon zdeklasowany *

* - indeksy o znaczeniu krajowym


Oznaczenia pojazdów trakcyjnych:
91 - lokomotywa elektryczna
92 - lokomotywa spalinowa
94 - elektryczny zespół trakcyjny (z wyjątkiem dyżych prędkości): wagon silnikowy lub doczepny
95 - spalinowy zespół trakcyjny: wagon silnikowy lub doczepny
51 - Polska
54 - Republika Czeska
1 - lokomotywa pasażerska
2 - zespół trakcyjny lub wagon silnikowy do przewozu osób
5,6 - lokomotywa uniwersalna
12 - zasilanie elektryczne jednonapięciowe, moc 500 - 1000 kW
13 - zasilanie elektryczne jednonapięciowe, moc 1000 - 1500 kW
14 - zasilanie elektryczne jednonapięciowe, moc 1500 - 2000 kW
81 - przekładnia hydrauliczna, moc do 500 kW
82 - przekładnia hydrauliczna, moc 500 - 1000 kW
[1] http://kolej.mkm.szczecin.pl/encyklopedia/pasazerskie
[2] http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000211&type=2
[3] https://pl.wikipedia.org/wiki/Oznaczenia_wagon%C3%B3w_osobowych

Licencja Creative Commons
Treść strony dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Aktualizacja 10.01.2017