Rozkład jazdy pociągów ważny od 15.XII.2013 do 13.XII.2014 tabela 240/251.

W dniu wprowadzania nowego rozkładu jazdy odcinek Piechowice - Szklarska Poręba Górna był wyłączony z ruchu ze względu na zabezpieczanie mostów w Piechowicach. Stan ten trwał do 12.01.2013

Rozkład ten wydłużył do Szklarskiej Poręby Górnej poranny pociąg IR Mamry do Olsztyna (dotąd rozpoczynał bieg w Jeleniej Górze). Do Olsztyna kursował codziennie, w kierunku przeciwnym wieczorem w każdy piątek, a w okresie 24.01-02.03 codziennie. Nowy rozkład jazdy wprowadził 2 pary pociągów TLK (Karkonosze i Śnieżka).

Na trasie do Czech przewidziano 3 pary całoroczne i 3 sezonowe.

Rozkład jazdy 15.12.2013 - 08.03.2014
(wersja PKP PLK)

kolor czarny - kursuje codziennie  kolor niebieski - kursuje 15-24.12.2013 oraz 26.12.2014 - 08.03.2014
kolor zielony - kursuje w wybrane dni 
kolor czerwony - pociągi TLKz Wrocławia
z Wrocławia z Poznania
z Wrocławia


z Olsztynado Olsztyna
           

do Poznania
do Wrocławia
do Wrocławia
do Wrocławia
7.21
9.17
9.28
10.36
12.50
14.32
1510
17.35
19.47
o
JELENIA GÓRA
p
10.09
11.30
12.47
15.27
17.31
18.16
19.36
20.44
7.27
|
9.34
10.42
12.56
14.37
|
17.41
19.53

J.G. Zachodnia

10.03
11.24
|
15.20
17.25
18.10
19.29
|
7.32
|
9.40
10.47
13.02
14.43
|
17.46
19.58

J.G. Cieplice

9.57
11.18
|
15.14
17.19
18.04
19.23
|
7.36
|
9.43
10.51
13.06
14.46
|
17.50
20.02

J.G. Orle

9.53
11.15
|
15.10
17.16
18.01
19.20
|
7.40
|
9.59
10.54
13.09
14.50
|
18.00
20.06

J.G. Sobieszów
9.50
11.11
|
15.06
17.12
17.58
19.16
|
7.43
|
10.02
10.57
13.13
14.53
|
18.03
20.10

Piechowice Dolne

9.46
11.08
|
15.03
17.09
17.54
19.13
|
7.46
9.38
10.06
11.07
13.16
15.02
15.39
18.06
20.24

Piechowice
9.33
11.05
12.24
15.00
17.06
17.51
19.10
20.22
7.54
|
10.13
11.14
13.24
15.09
|
18.13
20.31

Górzyniec

9.25
10.58
|
14.52
16.59
17.44
19.03
|
8.01
9.53
10.20
11.21
13.31
15.16
15.53
18.21
20.39

Sz. Por.  Dolna
9.18
10.51
12.10
14.45
16.52
17.37
18.55
20.07
8.05
9.59
10.25
11.25
13.36
15.21
15.58
18.25
20.43

Sz. Por.  Średnia
9.13
10.46
12.05
14.40
16.47
17.32
18.51
20.01
8.10
10.04
10.29
11.29
13.40
15.25
16.02
18.29
20.47
p
SZ. POR. GÓRNA o
9.10
10.43
12.02
14.37
16.44
17.29
18.47
19.57

8.40
10.40 12.25
14.35 16.35
18.40 o
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA p
8.29
10.30 11.53
14.26 16.28
18.28
8.43
10.43 12.27
14.38 16.38
18.43
Szklarska Poręba Huta
8.26
10.27 11.50
14.23 16.35
18.25
8.54
10.55 12.40
14.50 16.50
18.55
Szklarska Poręba Jakuszyce
8.16
10.16 11.40
14.12 16.14
18.15
9.08
11.08 12.53
15.03 17.03
19.08 p
HARRACHOV o
8.04
10.05 11.28
14.01 16.03
18.03
9.09
11.10 12.54
15.05 17.05
19.10 o
Harrachov p
8.03
10.03
13.59 16.01
18.02
9.16
11.18 13.17
15.12 17.12
19.18 p
Kořenov o
7.56
9.56
13.52 15.54
17.56
                                                                   kolor zielony - kursuje 21.12.2013 - 01.01.2014 oraz 11.01.2014 - 08.03.2014

Rozkład jazdy 09.03.2014 - 16.04.2014 (wersja PKP PLK) kolor czarny - kursuje codziennie 
kolor niebieski Szrenica, kursuje w soboty i niedziele  kolor zielony - kursuje 14.III 

z Wrocławia
z Wrocławia z Poznania
z Wrocławia

z Olsztynado Olsztyna
           
do Poznania
do Wrocławia
do Wrocławia
do Wrocławia
7.27 9.19 10.36
12.42 15.11 17.35 19.47
o JELENIA GÓRA
p 9.58
11.30 15.27 17.31 18.16 19.36
7.33 9.24
10.42 12.48 15.23 17.41
19.53
J.G. Zachodnia
9.52 11.24
15.21
17.25 18.10 19.29
7.38 9.30 10.47 12.53 15.28 17.46 19.58
J.G. Cieplice
9.46 11.18 15.15 17.19 18.04 19.23
7.42 9.33 10.51 12.57 15.32 17.50 20.02
J.G. Orle
9.42 11.15 15.11 17.16 18.01 19.20
7.46 9.36 10.54 13.00 15.35 18.00 20.06
J.G. Sobieszów
9.39 11.11 15.07 17.12 17.58 19.16
7.49 9.40 10.57 13.04 15.39 18.03 20.10
Piechowice Dolne
9.30 11.08 15.04 17.09 17.54 19.13
7.53 9.43 11.07 13.07 15.42 18.06 20.14
Piechowice
9.26 11.05 15.00 17.06 17.51 19.10
7.58 9.48 11.14 13.13 15.48 18.13 20.20
Górzyniec
9.21 10.58 14.54 17.00 17.44 19.03
8.06 9.56 11.22 13.21 15.56 18.21 20.28
Sz. Por.  Dolna
9.13 10.51 14.47 16.52 17.37 18.55
8.11 10.01 11.27 13.26 16.01 18.26 20.33
Sz. Por.  Średnia
9.08 10.46 14.42 16.47 17.32 18.51
8.15 10.05 11.31 13.30 16.05 18.30 20.37 p SZ. POR. GÓRNA o 9.04 10.43 14.38 16.43 17.29 18.47

8.40 10.40 12.25 14.35 16.35 18.40 o SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA p 8.29 10.30 11.53 14.26 16.28 18.28
8.43 10.43 12.27 14.38 16.38 18.43
Szklarska Poręba Huta
8.26 10.27 11.50 14.23 16.35 18.25
8.54 10.55 12.40 14.50 16.50 18.55
Szklarska Poręba Jakuszyce
8.16 10.16 11.40 14.12 16.14 18.15
9.08 11.08 12.53 15.03 17.03 19.08 p
HARRACHOV o
8.04 10.05 11.28 14.01 16.03 18.03
9.09 11.10 12.54
15.05 17.05
19.10 o
Harrachov p
8.03 10.03
13.59 16.01 18.02
9.16 11.18 13.17
15.12 17.12
19.18 p
Kořenov o 7.56 9.56
13.52 15.54
17.56

Rozkład jazdy 17.04.2014 - 19.04.2014 (wersja PKP PLK) kolor czarny - kursuje codziennie 
kolor niebieski Szrenica, kursuje w soboty i niedziele 
kolor zielony - kursuje w piątki oraz 16,17.IV 


z Wrocławia
z Wrocławia z Poznania
z Wrocławia

z Olsztynado Olsztyna
           
do Poznania
do Wrocławia
do Wrocławia
do Wrocławia
7.27 9.19 10.36
12.42 15.11 17.35 19.47
o JELENIA GÓRA
p 9.58
11.30 15.27 17.31 18.16 19.36
7.33 9.24
10.42 12.48 15.23 17.41
19.53
J.G. Zachodnia
9.52 11.24
15.21
17.25 18.10 19.29
7.38 9.30 10.47 12.53 15.28 17.46 19.58
J.G. Cieplice
9.46 11.18 15.15 17.19 18.04 19.23
7.42 9.33 10.51 12.57 15.32 17.50 20.02
J.G. Orle
9.42 11.15 15.11 17.16 18.01 19.20
7.46 9.36 10.54 13.00 15.35 18.00 20.06
J.G. Sobieszów
9.39 11.11 15.07 17.12 17.58 19.16
7.49 9.40 10.57 13.04 15.39 18.03 20.10
Piechowice Dolne
9.30 11.08 15.04 17.09 17.54 19.13
7.53 9.43 11.07 13.07 15.42 18.06 20.14
Piechowice
9.26 11.05 15.00 17.06 17.51 19.10
7.58 9.48 11.14 13.13 15.48 18.13 20.20
Górzyniec
9.21 10.58 14.54 17.00 17.44 19.03
8.06 9.56 11.22 13.21 15.56 18.21 20.28
Sz. Por.  Dolna
9.13 10.51 14.47 16.52 17.37 18.55
8.11 10.01 11.27 13.26 16.01 18.26 20.33
Sz. Por.  Średnia
9.08 10.46 14.42 16.47 17.32 18.51
8.15 10.05 11.31 13.30 16.05 18.30 20.37 p SZ. POR. GÓRNA o 9.04 10.43 14.38 16.43 17.29 18.47

10.40 14.35 18.40 o SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA p 10.30 14.26 18.28
10.43 14.38 18.43
Szklarska Poręba Huta
10.27 14.23 18.25
10.55 14.50 18.55
Szklarska Poręba Jakuszyce
10.16 14.12 18.15
11.08 15.03 19.08 p
HARRACHOV o
10.05 14.01 18.03
11.10 15.05 19.10 o
Harrachov p
10.03 13.59 18.02
11.18 15.12 19.18 p
Kořenov o 9.56 13.52 17.56

Rozkład jazdy 20.04.2014 - 26.04.2014 (wersja PKP PLK) kolor czarny - kursuje codziennie (* - nie kursuje 20.04)
kolor niebieski Szrenica, kursuje 19.04 (sobota)
kolor czerwony - TLK, kursuje 26.04
kolor zielony - kursuje 21.04 i 25.04


Wrocław
Warszawa
Wrocław  Poznań
Warszawa Wrocław

OlsztynOlsztyn

Warszawa Poznań
Wrocław
Wrocław
Wrocław Warszawa
7.27* 9.19 9.43
10.36
12.42 14.35
15.10* 17.35 19.47
o JELENIA GÓRA
p 9.58*
11.30 12.56 15.27 17.31 18.16 19.36 20.35
7.33* 9.24
| 10.42 12.48 | 15.23* 17.41
19.53
J.G. Zachodnia
9.52* 11.24
| 15.21
17.25 18.10 19.29 |
7.38* 9.30 | 10.47 12.53 | 15.28* 17.46 19.58
J.G. Cieplice
9.46* 11.18 | 15.15 17.19 18.04 19.23 |
7.42* 9.33 | 10.51 12.57 | 15.32* 17.50 20.02
J.G. Orle
9.42* 11.15 | 15.11 17.16 18.01 19.20 |
7.46* 9.36 | 10.54 13.00 | 15.35* 18.00 20.06
J.G. Sobieszów
9.39* 11.11 | 15.07 17.12 17.58 19.16 |
7.49* 9.40 | 10.57 13.04 | 15.39* 18.03 20.10
Piechowice Dolne
9.30* 11.08 | 15.04 17.09 17.54 19.13 |
7.53* 9.43 10.10
11.07 13.07 15.02
15.42* 18.06 20.14
Piechowice
9.26* 11.05 12.29
15.00 17.06 17.51 19.10 20.16
7.58* 9.48 | 11.14 13.13 | 15.48* 18.13 20.20
Górzyniec
9.21* 10.58 | 14.54 17.00 17.44 19.03 |
8.06* 9.56 10.24
11.22 13.21 15.16
15.56* 18.21 20.28
Sz. Por.  Dolna
9.13* 10.51 12.16 14.47 16.52 17.37 18.55 19.59
8.11* 10.01 10.30
11.27 13.26 15.21
16.01* 18.26 20.33
Sz. Por.  Średnia
9.08* 10.46 12.10 14.42 16.47 17.32 18.51 19.52
8.15* 10.09 10.34
11.31 13.30 15.25
16.07* 18.30 20.37 p SZ. POR. GÓRNA o 9.04* 10.43 12.06 14.38 16.43 17.29 18.47 19.46

8.40
10.40 12.25
14.35 16.35
18.40 o
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA p
8.29
10.30 11.53
14.26 16.28
18.28
8.43
10.43 12.27
14.38 16.38
18.43
Szklarska Poręba Huta
8.26
10.27 11.50
14.23 16.35
18.25
8.54
10.55 12.40
14.50 16.50
18.55
Szklarska Poręba Jakuszyce
8.16
10.16 11.40
14.12 16.14
18.15
9.08
11.08 12.53
15.03 17.03
19.08 p
HARRACHOV o
8.04
10.05 11.28
14.01 16.03
18.03
9.09
11.10 12.54
15.05 17.05
19.10
o
Harrachov p
8.03
10.03 11.26
13.59 16.01
18.02
9.16
11.18 13.17
15.12 17.12
19.18
p
Kořenov o
7.56
9.56 11.19
13.52 15.54
17.56
pozioma kreska - możliwość przesiadki                                    kolor pomarańczowy - kursuje 26.04.2014

Rozkład jazdy 27.04.2014 - 14.06.2014 kolor czarny - kursuje codziennie (* - oprócz 01.05 i 03.05)
kolor niebieski Szrenica, kursuje soboty i nedziele oraz 01-02.05
kolor czerwony - TLK
kolor zielony - kursuje w piątki oraz 30.04-04.05


Warszawa Wrocław  Wrocław  Poznań
Warszawa Wrocław

OlsztynOlsztyn

Warszawa Poznań
Wrocław
Wrocław
Wrocław Warszawa
7.27 9.20 9.45 10.25
12.54 14.41
15.30* 17.51 19.47
o JELENIA GÓRA
p 9.59
11.30 12.50 15.28 17.31* 18.28 19.40 20.35
7.33 | 9.55 10.38 13.00 | 15.35* 17.57
19.53
J.G. Zachodnia
9.52 11.24
| 15.22
17.25* 18.22 19.34 |
7.38 | 10.00 10.43 13.05 | 15.41* 18.02 19.58
J.G. Cieplice
9.46 11.18 | 15.17 17.19* 18.17 19.28 |
7.42 | 10.04 10.49 13.09 | 15.44* 18.06 20.02
J.G. Orle
9.42 11.15 | 15.13 17.16* 18.13 19.25 |
7.46 | 10.07 10.52 13.12 | 15.47* 18.09 20.06
J.G. Sobieszów
9.39 11.12 | 15.10 17.12* 18.11 19.21 |
7.49 | 10.10 10.58 13.15 | 15.51* 18.13 20.10
Piechowice Dolne
9.28 11.08 | 15.07 17.09* 18.01 19.18 |
7.53 9.42 10.13 11.09 13.19 15.05
15.54* 18.16 20.14
Piechowice
9.24 11.05 12.28
15.03 17.06* 17.58 19.14 20.16
7.58 | 10.19 11.14 13.24 | 16.00* 18.21 20.20
Górzyniec
9.17 11.00 | 14.58 17.00* 17.53 19.08 |
8.06 9.56 10.26 11.22 13.32 15.19
16.07* 18.29 20.28
Sz. Por.  Dolna
9.10 10.52 12.14 14.50 16.52* 17.45 19.00 19.59
8.11 10.02 10.31 11.27 13.37 15.24
16.12* 18.33 20.33
Sz. Por.  Średnia
9.05 10.48 12.09 14.45 16.47* 17.41 18.55 19.52
8.15 10.06 10.35 11.31 13.41 15.28
16.16* 18.37 20.37 p SZ. POR. GÓRNA o 9.01 10.44 12.04 14.41 16.43* 17.37 18.51 19.46

8.40
10.40 12.25
14.35 16.35
18.40 o
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA p
8.29
10.30 11.53
14.26 16.28
18.28
8.43
10.43 12.27
14.38 16.38
18.43
Szklarska Poręba Huta
8.26
10.27 11.50
14.23 16.35
18.25
8.54
10.55 12.40
14.50 16.50
18.55
Szklarska Poręba Jakuszyce
8.16
10.17 11.40
14.13 16.15
18.15
9.08
11.08 12.53
15.03 17.03
19.08 p
HARRACHOV o
8.04
10.04 11.28
14.01 16.03
18.03
9.09
11.10 12.54
15.05 17.05
19.10 o
Harrachov p
8.03
10.03 11.26
13.59 16.01
18.02
9.16
11.18 13.17
15.12 17.12
19.18 p
Kořenov o
7.56
9.56 11.19
13.52 15.54
17.56
pozioma kreska - możliwość przesiadki                 kolor pomarańczowy - kursuje soboty i niedziele oraz 01-02.05 i 08.05

Ze względu na etapowe odbiory prac na linii Wrocław - Jelenia Góra w połowie lipca godziny odjazdów niektórych pociągów zmieniały się, w szczególnym przypadku (Kamieńczyk z Poznania w okresie 12-16.07) każdego dnia.

Rozkład jazdy 15.06.2014 - 06.07.2014 (wersja PKP PLK) kolor czarny - kursuje codziennie (*- nie kursuje 19.06)
kolor niebieski Szrenica kursuje soboty i niedziele oraz 19,20.06
kolor czerwony - TLK
kolor zielony - kursuje 18-22.06 i od 27.06 codziennie 

Warszawa Wrocław  Wrocław  Poznań
Warszawa Wrocław

OlsztynOlsztyn

Warszawa Poznań
Wrocław
Wrocław
Wrocław Warszawa
7.35 9.28 9.50 10.45
12.53 14.53
15.28 17.41 19.45
o JELENIA GÓRA
p 9.41
11.35 12.41 15.26 17.34* 18.18 19.34 20.36
7.41 | 9.55 10.50 12.59 | 15.34 17.47
19.56
J.G. Zachodnia
9.35 11.29 | 15.20 17.28* 18.12 19.28 |
7.46 | 10.01 10.56 13.04 | 15.39 17.52 20.01
J.G. Cieplice
9.26 11.24 | 15.15 17.22* 18.07 19.23 |
7.50 | 10.04 10.59 13.08 | 15.43 17.56 20.05
J.G. Orle
9.23 11.20 | 15.11 17.19* 18.03 19.19 |
7.53 | 10.07 11.02 13.11 | 15.46 17.59 20.08
J.G. Sobieszów
9.20 11.17 | 15.08 17.15* 18.01 19.16 |
7.56 | 10.11 11.05 13.14 | 15.49 18.02 20.11
Piechowice Dolne
9.11 11.13 | 15.05 17.12* 17.51 19.12 |
8.00 9.48 10.14 11.13 13.18 15.18
15.53 18.05 20.15
Piechowice
9.08 11.10 12.22
15.01 17.09* 17.48 19.09 20.17
8.06 | 10.19 11.18 13.24 | 15.59 18.11 20.21
Górzyniec
9.02 11.05 | 14.55 17.03* 17.43 19.04 |
8.14 10.01 10.27 11.26 13.32 15.31
16.07 18.19 20.29
Sz. Por.  Dolna
8.54 10.57 12.18 14.47 16.55* 17.35 18.56 19.59
8.20 10.07 10.32 11.31 13.38 15.37
16.12 18.24 20.34
Sz. Por.  Średnia
8.48 10.52 12.02 14.41 16.49* 17.30 18.51 19.52
8.24 10.11 10.36 11.35 13.42 15.41
16.16 18.28 20.38 p SZ. POR. GÓRNA o 8.44 10.48 11.57 14.37 16.45* 17.26 18.47 19.46

8.40
10.40 12.25
14.35 16.35
18.40 o
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA p
8.29
10.30 11.53
14.26 16.28
18.28
8.43
10.43 12.27
14.38 16.38
18.43
Szklarska Poręba Huta
8.26
10.27 11.50
14.23 16.35
18.25
8.55
10.55 12.40
14.50 16.50
18.55
Szklarska Poręba Jakuszyce
8.16
10.17 11.40
14.13 16.15
18.15
9.08
11.08 12.53
15.03 17.03
19.08 p
HARRACHOV o
8.04
10.04 11.28
14.01 16.03
18.03
9.09
11.10 12.54
15.05 17.05
19.10 o
Harrachov p
8.03
10.03 11.26
13.59 16.01
18.02
9.16
11.18 13.17
15.12 17.12
19.18 p
Kořenov o
7.56
9.56 11.19
13.52 15.54
17.56
------- pozioma kreska - możliwość przesiadki             kolor pomarańczowy - kursuje 16.06,19-22.06 i od 28.06 codziennie

Rozkład jazdy 07.07.2014 - 14.07.2014 (wersja PKP PLK) kolor czarny - kursuje codziennie (*- 13.07 o 7 minut wcześniej, jak w tabeli 15-21.07)
kolor niebieski Szrenica kursuje 12,13.07
kolor czerwony - TLK 

Warszawa Wrocław  Wrocław  Poznań
Warszawa Wrocław

OlsztynOlsztyn

Warszawa Poznań
Wrocław
Wrocław
Wrocław Warszawa
7.35 9.28 9.50 10.58
13.03 14.53
15.35* 17.41 19.45 o JELENIA GÓRA
p 9.41
11.35 12.41 15.26 17.34 18.18 19.34 20.36
7.41 | 9.55 11.03 13.09 | 15.41* 17.47
19.56
J.G. Zachodnia
9.35 11.29 | 15.20 17.28 18.12 19.28 |
7.46 | 10.01 11.09 13.14 | 15.46* 17.52 20.01
J.G. Cieplice
9.26 11.24 | 15.15 17.22 18.07 19.23 |
7.50 | 10.04 11.12 13.18 | 15.50* 17.56 20.05
J.G. Orle
9.23 11.20 | 15.11 17.19 18.03 19.19 |
7.53 | 10.07 11.20 13.21 | 15.53* 17.59 20.08
J.G. Sobieszów
9.20 11.17 | 15.08 17.15 18.01 19.16 |
7.56 | 10.11 11.23 13.24 | 15.56* 18.02 20.11
Piechowice Dolne
9.11 11.13 | 15.05 17.12 17.51 19.12 |
8.00 9.48 10.14 11.26 13.28 15.18
16.00* 18.05 20.15
Piechowice
9.08 11.10 12.22
15.01 17.09 17.48 19.09 20.17
8.06 | 10.19 11.32 13.34 | 16.06* 18.11 20.21
Górzyniec
9.02 11.05 | 14.55 17.03 17.43 19.04 |
8.14 10.01 10.27 11.40 13.42 15.31
16.14* 18.19 20.29
Sz. Por.  Dolna
8.54 10.57 12.18 14.47 16.55 17.35 18.56 19.59
8.20 10.07 10.32 11.45 13.48 15.37
16.19* 18.24 20.34
Sz. Por.  Średnia
8.48 10.52 12.02 14.41 16.49 17.30 18.51 19.52
8.24 10.11 10.36 11.49 13.52 15.41
16.23* 18.28 20.38 p SZ. POR. GÓRNA o 8.44 10.48 11.57 14.37 16.45 17.26 18.47 19.46

8.40
10.40 12.25
14.35 16.35
18.40 o
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA p
8.29
10.30 11.53
14.26 16.28
18.28
8.43
10.43 12.27
14.38 16.38
18.43
Szklarska Poręba Huta
8.26
10.27 11.50
14.23 16.35
18.25
8.55
10.55 12.40
14.50 16.50
18.55
Szklarska Poręba Jakuszyce
8.16
10.17 11.40
14.13 16.15
18.15
9.08
11.08 12.53
15.03 17.03
19.08 p
HARRACHOV o
8.04
10.04 11.28
14.01 16.03
18.03
9.09
11.10 12.54 15.05 17.05
19.10 o
Harrachov p
8.03
10.03 11.26
13.59 16.01
18.02
9.16
11.18 13.17 15.12 17.12
19.18 p
Kořenov o
7.56
9.56 11.19
13.52 15.54
17.56
------- pozioma kreska - możliwość przesiadki

Rozkład jazdy 15.07.2014 - 21.07.2014 (wersja PKP PLK) kolor czarny - kursuje codziennie (*- 15 i 21.07 o 10 minut wcześniej, jak w tabeli na 22.07)
kolor niebieski Szrenica kursuje 19,20.07
kolor czerwony - TLK 

Warszawa Wrocław  Wrocław  Poznań
Warszawa Wrocław

OlsztynOlsztyn

Warszawa Poznań
Wrocław
Wrocław
Wrocław Warszawa
7.35 9.28 9.50 10.45
13.03* 14.53
15.28 17.41 19.45
o JELENIA GÓRA
p 9.41
11.35 12.41 15.26 17.34 18.18 19.34 20.36
7.41 | 9.55 10.50 13.09* | 15.34 17.47
19.56
J.G. Zachodnia
9.35 11.29 | 15.20 17.28 18.12 19.28 |
7.46 | 10.01 10.56 13.14* | 15.39 17.52 20.01
J.G. Cieplice
9.26 11.24 | 15.15 17.22 18.07 19.23 |
7.50 | 10.04 10.59 13.18* | 15.43 17.56 20.05
J.G. Orle
9.23 11.20 | 15.11 17.19 18.03 19.19 |
7.53 | 10.07 11.02 13.21* | 15.46 17.59 20.08
J.G. Sobieszów
9.20 11.17 | 15.08 17.15 18.01 19.16 |
7.56 | 10.11 11.05 13.24* | 15.49 18.02 20.11
Piechowice Dolne
9.11 11.13 | 15.05 17.12 17.51 19.12 |
8.00 9.48 10.14 11.13 13.28* 15.18
15.53 18.05 20.15
Piechowice
9.08 11.10 12.22
15.01 17.09 17.48 19.09 20.17
8.06 | 10.19 11.18 13.34* | 15.59 18.11 20.21
Górzyniec
9.02 11.05 | 14.55 17.03 17.43 19.04 |
8.14 10.01 10.27 11.26 13.42* 15.31
16.07 18.19 20.29
Sz. Por.  Dolna
8.54 10.57 12.08 14.47 16.55 17.35 18.56 19.59
8.20 10.07 10.32 11.31 13.48* 15.37
16.12 18.24 20.34
Sz. Por.  Średnia
8.48 10.52 12.02 14.41 16.49 17.30 18.51 19.52
8.24 10.11 10.36 11.35 13.52* 15.41
16.16 18.28 20.38 p SZ. POR. GÓRNA o 8.44 10.48 11.57 14.37 16.45 17.26 18.47 19.46

8.40
10.40 12.25
14.35 16.35
18.40 o
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA p
8.29
10.30 11.53
14.26 16.28
18.28
8.43
10.43 12.27
14.38 16.38
18.43
Szklarska Poręba Huta
8.26
10.27 11.50
14.23 16.25
18.25
8.55
10.55 12.40
14.50 16.50
18.55
Szklarska Poręba Jakuszyce
8.16
10.17 11.40
14.13 16.15
18.15
9.08
11.08 12.53
15.03 17.03
19.08 p
HARRACHOV o
8.04
10.04 11.28
14.01 16.03
18.03
9.09
11.10 12.54 15.05 17.05
19.10 o
Harrachov p
8.03
10.03 11.26
13.59 16.01
18.02
9.16
11.18 13.17 15.12 17.12
19.18 p
Kořenov o
7.56
9.56 11.19
13.52 15.54
17.56
------- pozioma kreska - możliwość przesiadki

Rozkład jazdy 22.07.2014 (wersja PKP PLK) kolor czerwony - TLK

Warszawa Wrocław  Poznań
Wrocław
Warszawa
OlsztynOlsztyn

Warszawa Poznań
Wrocław
Wrocław Warszawa
7.35 9.28 9.50 12.53 15.11 15.41
17.41 19.45 o JELENIA GÓRA
p 9.41
11.35 12.41 15.26 17.34 19.34 19.59
7.41 | 9.55 12.59 15.22 | 17.47
19.56
J.G. Zachodnia
9.35 11.29
| 15.20
17.28 19.28 |
7.46 | 10.01 13.04 15.27 | 17.52 20.01
J.G. Cieplice
9.26 11.24 | 15.15 17.22 19.23 |
7.50 | 10.04 13.08 15.31 | 17.56 20.05
J.G. Orle
9.23 11.20 | 15.11 17.19 19.19 |
7.53 | 10.07 13.11 15.34 | 17.59 20.08
J.G. Sobieszów
9.20 11.17 | 15.08 17.15 19.16 |
7.56 | 10.11 13.14 15.37 | 18.02 20.11
Piechowice Dolne
9.11 11.13 | 15.05 17.12 19.12 |
8.00 9.48 10.14 13.18 15.41 16.06
18.05 20.15
Piechowice
9.08 11.10 12.22
15.01 17.09 19.09 19.39
8.06 | 10.19 13.24 15.47 | 18.11 20.21
Górzyniec
9.02 11.05 | 14.55 17.03 19.04 |
8.14 10.01 10.27 13.32 15.55 16.19
18.19 20.29
Sz. Por.  Dolna
8.54 10.57 12.08 14.47 16.55 18.56 19.24
8.20 10.07 10.32 13.38 16.00 16.25
18.24 20.34
Sz. Por.Średnia
8.48 10.52 12.02 14.41 16.49 18.51 19.17
8.24 10.11 10.36 13.42 16.04 16.29
18.28 20.38 p SZ. POR. GÓRNA o 8.44 10.48 11.57 14.37 16.45 18.47 19.11

8.40
10.40 12.25
14.35 16.35
18.40 o
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA p
8.29
10.30 11.53
14.26 16.28
18.28
8.43
10.43 12.27
14.38 16.38
18.43
Szklarska Poręba Huta
8.26
10.27 11.50
14.23 16.25
18.25
8.55
10.55 12.40
14.50 16.50
18.55
Szklarska Poręba Jakuszyce
8.16
10.17 11.40
14.13 16.15
18.15
9.08
11.08 12.53
15.03 17.03
19.08 p
HARRACHOV o
8.04
10.04 11.28
14.01 16.03
18.03
9.09
11.10 12.54 15.05 17.05
19.10 o
Harrachov p
8.03
10.03 11.26
13.59 16.01
18.02
9.16
11.18 13.17 15.12 17.12
19.18 p
Kořenov o
7.56
9.56 11.19
13.52 15.54
17.56
------- pozioma kreska - możliwość przesiadki

Rozkład jazdy 23.07.2014 - 31.08.2014 (wersja PKP PLK) kolor czarny - kursuje codziennie (* - oprócz 15.08)
kolor niebieski Szrenica kursuje soboty i niedziele oraz 15.08
kolor czerwony - TLK

Warszawa Wrocław  Wrocław  Poznań
Wrocław
Warszawa
OlsztynOlsztyn

Warszawa Poznań
Wrocław
Wrocław
Wrocław Warszawa
7.35 9.04 9.28 10.52
12.53 15.11* 15.41
17.41 19.45 o JELENIA GÓRA
p 9.41
11.29 12.41 15.26 17.34* 18.18 19.34 19.59
7.41 | 9.33 10.57 12.59 15.22* | 17.47
19.56
J.G. Zachodnia
9.35 11.23
| 15.20
17.28* 18.12 19.28 |
7.46 | 9.39 11.03 13.04 15.27* | 17.52 20.01
J.G. Cieplice
9.26 11.17 | 15.15 17.22* 18.07 19.23 |
7.50 | 9.42 11.06 13.08 15.31* | 17.56 20.05
J.G. Orle
9.23 11.14 | 15.11 17.19* 18.03 19.19 |
7.53 | 9.35 11.09 13.11 15.34* | 17.59 20.08
J.G. Sobieszów
9.20 11.11 | 15.08 17.15* 18.01 19.16 |
7.56 | 9.49 11.12 13.14 15.37* | 18.02 20.11
Piechowice Dolne
9.11 10.59 | 15.05 17.12* 17.51 19.12 |
8.00 9.25 9.52 11.23 13.18 15.41* 16.06
18.05 20.15
Piechowice
9.08 10.56 12.22
15.01 17.09* 17.48 19.09 19.39
8.06 | 9.57 11.38 13.24 15.47* | 18.11 20.21
Górzyniec
9.02 10.51 | 14.55 17.03* 17.43 19.04 |
8.14 9.38 10.05 11.36 13.32 15.55* 16.19
18.19 20.29
Sz. Por.  Dolna
8.54 10.43 12.08 14.47 16.55* 17.35 18.56 19.24
8.20 9.44 10.10 11.41 13.38 16.00* 16.25
18.24 20.34
Sz. Por.Średnia
8.48 10.38 12.02 14.41 16.49* 17.30 18.51 19.17
8.24 9.48 10.14 11.45 13.42 16.04* 16.29
18.29 20.38 p SZ. POR. GÓRNA o 8.44 10.34 11.57 14.37 16.45* 17.26 18.47 19.11

8.40
10.40 12.25
14.35 16.35
18.40 o
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA p
8.29
10.30 11.53
14.26 16.28
18.28
8.43
10.43 12.27
14.38 16.38
18.43
Szklarska Poręba Huta
8.26
10.27 11.50
14.23 16.25
18.25
8.55
10.55 12.40
14.50 16.50
18.55
Szklarska Poręba Jakuszyce
8.16
10.17 11.40
14.13 16.15
18.15
9.08
11.08 12.53
15.03 17.03
19.08 p
HARRACHOV o
8.04
10.04 11.28
14.01 16.03
18.03
9.09
11.10 12.54 15.05 17.05
19.10 o
Harrachov p
8.03
10.03 11.26
13.59 16.01
18.02
9.16
11.18 13.17 15.12 17.12
19.18 p
Kořenov o
7.56
9.56 11.19
13.52 15.54
17.56
------- pozioma kreska - możliwość przesiadki

Jesienna korekta rozkłady jazdy wprowadziła poranny 'szkolny' pociąg Szklarska Poręba Górna - Jelenia Góra (wraz z bardzowczesnoporannym podsyłem) przechodzący na pociąg do Wrocławia

Rozkład jazdy 01.09.2014 - 28.09.2014 (wersja PKP PLK) kolor czarny Przewozy Regionalne - kursuje codziennie (* - w dni robocze)
kolor niebieski Szrenica (Koleje Dolnośląskie) kursuje soboty i niedziele
kolor zielony Mamry (PR) kursuje tylko w piątki
kolor czerwony - TLK  kursują codziennie


Warszawa Wrocław  Wrocław  Poznań
Warszawa  Wrocław

Olsztyn Wrocław   Olsztyn

Warszawa Poznań
 Wrocław
 Wrocław
 Wrocław 
Warszawa
5.33*
7.24 9.24 9.39 10.53
12.43 14.50
15.28
17.41 19.47 o JELENIA GÓRA
p 7.19*
9.22
11.33 12.41 15.26 17.32 18.19 19.38 20.26
5.39*
7.30 | 9.45 10.58 12.49 | 15.34
17.47
19.53
J.G. Zachodnia
7.13*
9.16 11.27
| 15.20
17.26 18.13 19.32 |
5.44*
7.35 | 9.50 11.04 12.54 | 15.39
17.52 19.58
J.G. Cieplice
7.07*
9.10 11.21 | 15.15 17.20 18.08 19.26 |
5.48*
7.39 | 9.54 11.07 12.58 | 15.43
17.56 20.02
J.G. Orle
7.04*
9.07 11.18 | 15.11 17.17 18.04 19.23 |
5.51*
7.42 | 9.57 11.17 13.01 | 15.46
17.59 20.14
J.G. Sobieszów
7.01*
9.04 11.15 | 15.08 17.14 18.02 19.20 |
5.55*
7.45 | 10.00 11.20 13.04 | 15.49
18.02 20.17
Piechowice Dolne
6.57*
9.00 11.11 | 15.05 17.10 17.52 19.16 |
5.58*
7.49 9.45 10.12 11.23 13.08 15.16
15.53
18.05 20.21
Piechowice
6.54*
8.57 11.08 12.22
15.01 17.07 17.48 19.13 20.07
6.04*
7.55 | 10.18 11.29 13.14 | 15.59
18.11 20.27
Górzyniec
6.48*
8.51 11.02 | 14.55 17.01 17.43 19.07 |
6.12*
8.03 9.59 10.26 11.37 13.22 15.29
16.07
18.19 20.35
Sz. Por.  Dolna
6.40*
8.43 10.54 12.09 14.47 16.53 17.35 18.59 19.53
6.17*
8.08 10.06 10.31 11.42 13.28 15.35
16.12
18.24 20.40
Sz. Por.Średnia
6.35*
8.37 10.49 12.03 14.41 16.47 17.30 18.54 19.46
6.21*
8.12 10.10 10.35 11.46 13.32 15.39
16.16
18.29 20.44 p SZ. POR. GÓRNA o 6.31*
8.33 10.45 11.58 14.37 16.43 17.26 18.50 19.40

8.40
10.40 12.25
14.35 16.35
18.40 o
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA p
8.29
10.30 11.53
14.26 16.28
18.28
8.43
10.43 12.27
14.38 16.38
18.43
Szklarska Poręba Huta
8.26
10.27 11.50
14.23 16.25
18.25
8.55
10.55 12.40
14.50 16.50
18.55
Szklarska Poręba Jakuszyce
8.16
10.17 11.40
14.13 16.15
18.15
9.08
11.08 12.53
15.03 17.03
19.08 p
HARRACHOV o
8.04
10.04 11.28
14.01 16.03
18.03
9.09
11.08 12.58 15.05 17.05
19.10 o
Harrachov p
8.03
10.03 11.26
13.59 16.01
18.02
9.16
11.15 13.04 15.11 17.11
19.16 p
Kořenov o
7.56
9.56 11.19
13.52 15.54
17.56

Rozkład jazdy 01.10.2014 - 31.10.2014 (wersja PKP PLK) kolor czarny Przewozy Regionalne - kursuje codziennie (* - w dni robocze)
kolor niebieski Szrenica (Koleje Dolnośląskie) kursuje soboty i niedziele
kolor zielony Mamry (PR) kursuje tylko w piątki  


Wrocław  Wrocław  Poznań
 Wrocław

Olsztyn Wrocław   Olsztyn

Poznań
 Wrocław
 Wrocław
 Wrocław 
5.41*
7.28 9.25 10.43
12.42 15.28
17.39 19.47 o JELENIA GÓRA
p 7.25*
9.22
11.22 15.26 17.34 18.16 19.25
5.47*
7.34 9.31 10.48 12.48 15.34
17.45
19.53
J.G. Zachodnia
7.19*
9.16 11.16
15.20
17.28 18.10 19.19
5.52*
7.39 9.36 10.54 12.53 15.39
17.50 19.58
J.G. Cieplice
7.14*
9.11 11.11 15.15 17.22 18.05 19.14
5.56*
7.43 9.40 10.57 12.57 15.43
17.54 20.02
J.G. Orle
7.10*
9.07 11.07 15.11 17.19 18.01 19.10
5.59*
7.46 9.43 11.06 13.01 15.46
17.57 20.05
J.G. Sobieszów
7.07*
9.04 11.04 15.08 17.15 17.59 19.07
6.02*
7.49 9.46 11.09 13.04 15.49
18.00 20.08
Piechowice Dolne
7.04*
9.01 11.01 15.05 17.12 17.48 19.04
6.05*
7.52 9.50 11.12 13.08 15.53
18.03 20.11
Piechowice
7.01*
8.58 10.58 15.01 17.09 17.45 19.01
6.11*
7.58 9.56 11.18 13.14 15.59
18.09 20.17
Górzyniec
6.55*
8.52 10.52 14.55 17.03 17.39 18.55
6.19*
8.06 10.04 11.26 13.22 16.07
18.17 20.25
Sz. Por.  Dolna
6.47*
8.44 10.44 14.47 16.55 17.32 18.47
6.24*
8.12 10.09 11.31 13.28 16.12
18.22 20.31
Sz. Por.Średnia
6.42*
8.38 10.39 14.41 16.49 17.27 18.42
6.28*
8.16 10.13 11.35 13.32 16.16
18.26 20.35 p SZ. POR. GÓRNA o 6.38*
8.34 10.35 14.37 16.45 17.23 18.38

8.40
10.40 12.25
14.35 16.35
18.40 o
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA p
8.29
10.30 11.53
14.26 16.28
18.28
8.43
10.43 12.27
14.38 16.38
18.43
Szklarska Poręba Huta
8.26
10.27 11.50
14.23 16.25
18.25
8.55
10.55 12.40
14.50 16.50
18.55
Szklarska Poręba Jakuszyce
8.16
10.17 11.40
14.13 16.15
18.15
9.08
11.09 12.53
15.03 17.03
19.08 p
HARRACHOV o
8.04
10.04 11.28
14.01 16.03
18.03
9.09
11.10 12.58 15.05 17.05
19.10 o
Harrachov p
8.03
10.03 11.26
13.59 16.01
18.02
9.16
11.18 13.06 15.11 17.11
19.16 p
Kořenov o
7.56
9.56 11.19
13.52 15.54
17.56
kolor niebieski - kursuje w soboty i niedziele, pozioma kreska oznacza przesiadkę

Rozkład jazdy 01.11.2014 - 13.12.2014 (wersja PKP PLK) kolor czarny Przewozy Regionalne - kursuje codziennie (* - w dni robocze oprócz 10-11.XI)
kolor niebieski Szrenica (Koleje Dolnośląskie) kursuje soboty i niedziele
oraz 10-11.XI
kolor zielony Mamry (PR) kursuje tylko w piątki  


Wrocław  Wrocław  Poznań
 Wrocław

Olsztyn Wrocław   Olsztyn

Poznań
 Wrocław
 Wrocław
 Wrocław 
5.41*
7.28 9.25 10.43
12.42 15.28
17.39 19.27 o JELENIA GÓRA
p 7.25*
9.22
11.22 15.26 17.34 18.16 19.25
5.47*
7.34 9.31 10.48 12.48 15.34
17.45
19.33
J.G. Zachodnia
7.19*
9.16 11.16
15.20
17.28 18.10 19.19
5.52*
7.39 9.36 10.54 12.53 15.39
17.50 19.38
J.G. Cieplice
7.14*
9.11 11.11 15.15 17.22 18.05 19.14
5.56*
7.43 9.40 10.57 12.57 15.43
17.54 19.42
J.G. Orle
7.10*
9.07 11.07 15.11 17.19 18.01 19.10
5.59*
7.46 9.43 11.06 13.01 15.46
17.57 19.45
J.G. Sobieszów
7.07*
9.04 11.04 15.08 17.15 17.59 19.07
6.02*
7.49 9.46 11.09 13.04 15.49
18.00 19.48
Piechowice Dolne
7.04*
9.01 11.01 15.05 17.12 17.48 19.04
6.05*
7.52 9.50 11.12 13.08 15.53
18.03 19.51
Piechowice
7.01*
8.58 10.58 15.01 17.09 17.45 19.01
6.11*
7.58 9.56 11.18 13.14 15.59
18.09 19.57
Górzyniec
6.55*
8.52 10.52 14.55 17.03 17.39 18.55
6.19*
8.06 10.04 11.26 13.22 16.07
18.17 20.05
Sz. Por.  Dolna
6.47*
8.44 10.44 14.47 16.55 17.32 18.47
6.24*
8.12 10.09 11.31 13.28 16.12
18.22 20.11
Sz. Por.Średnia
6.42*
8.38 10.39 14.41 16.49 17.27 18.42
6.28*
8.16 10.13 11.35 13.32 16.16
18.26 20.15 p SZ. POR. GÓRNA o 6.38*
8.34 10.35 14.37 16.45 17.23 18.38

10.40 14.35 18.40 o
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA p
10.30 14.26 18.28
10.43 14.38 18.43
Szklarska Poręba Huta
10.27 14.23 18.25
10.55 14.50 18.55
Szklarska Poręba Jakuszyce
10.17 14.13 18.15
11.08 15.03 19.08 p
HARRACHOV o
10.04 14.01 18.03
11.10 15.05 19.10 o
Harrachov p
10.03 13.59 18.02
11.18 15.11 19.16 p
Kořenov o
9.56 13.52 17.56

< rok 2013 rok 2015 >