Rozkład jazdy pociągów ważny od 11.XII.2011 do 08.XII.2012

Od nowego rozkładu jazdy planowano uruchomienie bezpośrednich pociągów w relacji Jelenia Góra - Harrachov / Kořenov obsługiwanych czeskimi wagonami motorowymi serii 810, jednak w listopadzie 'okazało się', że pojazdy te nie są przystosowane do poruszania po sieci PLK.
Piwerwsza wersja rozkładu jazdy:
RJ Jelenia Góra-Szklarska Poręba-Korenov-Harrachov 2011-12
Do 20 grudnia obowiązywała zastępcza komunikacja autobusowa, od 21 grudnia wprowadzono zmodyfikowany rozkład z przesiadkami w Szklarskiej Porębie Górnej

Uproszczony rozkład jazdy pociągów od 21.XII.2011 do 26.II.2012 (pełna tabela)
7.25
10.02
10.37

14.55

18.53
o
JELENIA GÓRA
p
9.46

14.37

18.29
19.07
21.19
7.50
10.33
11.07

15.20

19.23

Piechowice
9.20

14.13

18.03
18.48
20.54
8.17
10.50
11.34

15.46

19.50

Szklarska Poręba Dolna
8.53

13.46

17.36
18.22
20.27
8.27
11.01
11.44

15.57

20.00

Szklarska Poręba Średnia
8.43

13.36

17.26
18.11
20.17
8.32
11.06
11.49

16.02

20.06
p
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA o
8.38

13.31

17.21
18.05
20.12
8.36

11.50
14.53
16.15
18.25
20.48
o
p
8.33
11.21
13.29
15.58
17.19

19.20
8.39

11.53
14.56
16.18
18.27
20.51

Szklarska Poręba Huta
8.30
11.18
13.26
15.55
17.16

19.17
8.52

12.06
15.09
16.31
18.36
21.04

Szklarska Poręba Jakuszyce
8.20
11.07
13.15
15.44
17.06

19.06
9.05

12.18
15.22
16.44
18.51
21.18
p
HARRACHOV o
8.08
10.55
13.04
15.32
16.54

18.54
9.09

12.58
15.44
16.58

21.20
o
Harrachov p
8.06
10.48
12.48
14.58
16.48


9.17

13.06
15.58
17.06

21.27
p
Kořenov o
7.59
10.41
12.41
14.42
16.41


kursje w soboty, niedziele oraz 26.XII, 6.I   TLK Karkonosze z/do Warszawy kursuje 17-24.XII, 27.XII-28.I; 29.I-26.II TLK Rozewie z/do Gdyni

Uproszczony rozkład jazdy pociągów od 27.II.2012 do 25.III.2012 (pełna tabela) pozioma kreska oznacza konieczność przesiadki
kolor zielony - kursje w soboty i niedziele
7.25
10.37

14.55

18.53
o
JELENIA GÓRA
p
9.46

14.37

18.29
21.19
7.50
11.07

15.20

19.23

Piechowice
9.20

14.13

18.03
20.54
8.17
11.34

15.46

19.50

Szklarska Poręba Dolna
8.53

13.46

17.36
20.27
8.27
11.44

15.57

20.00

Szklarska Poręba Średnia
8.43

13.36

17.26
20.17
8.32
11.49

16.02

20.06
p
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA o
8.38

13.31

17.21
20.12
8.36
11.50
14.53
16.15
18.25
20.48
o
p
8.33
11.21
13.29
15.58
17.19
19.20
8.39
11.53
14.56
16.18
18.27
20.51

Szklarska Poręba Huta
8.30
11.17
13.26
15.55
17.16
19.17
8.52
12.06
15.09
16.31
18.36
21.04

Szklarska Poręba Jakuszyce
8.20
11.07
13.15
15.44
17.06
19.06
9.05
12.18
15.22
16.44
18.51
21.18
p
HARRACHOV o
8.08
10.55
13.04
15.32
16.54
18.54
9.09
12.58
15.44
16.58

21.20
o
Harrachov p
8.06
10.48
12.48
14.58
16.48

9.17
13.06
15.58
17.06

21.27
p
Kořenov o
7.59
10.41
12.41
14.42
16.41

 
Uproszczony rozkład jazdy pociągów od 26.III.2012 do 27.IV.2012  (pełna tabela) pozioma kreska oznacza konieczność przesiadki
7.25
10.37
14.55
18.53
o
JELENIA GÓRA
p
9.46
14.37
18.29
21.19
7.50
11.07
15.20
19.23

Piechowice
9.20
14.13
18.03
20.54
8.17
11.34
15.46
19.50

Szklarska Poręba Dolna
8.53
13.46
17.36
20.27
8.27
11.44
15.57
20.00

Szklarska Poręba Średnia
8.43
13.36
17.26
20.17
8.32
11.49
16.02
20.06
p
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA o
8.38
13.31
17.21
20.12

11.50
16.15
20.48
o
p
8.33
13.29
17.19


11.53
16.18
20.51

Szklarska Poręba Huta
8.30
13.26
17.16


12.06
16.31
21.04

Szklarska Poręba Jakuszyce
8.20
13.15
17.06


12.18
16.44
21.18
p
HARRACHOV o
8.08
13.04
16.54


12.58
16.58
21.20
o
Harrachov p
8.06
12.48
16.48


13.06
17.06
21.27
p
Kořenov o
7.59
12.41
16.41

 
Uproszczony rozkład jazdy pociągów od 28.IV.2012 do 31.V.2012
(pełna tabela)
pozioma kreska oznacza konieczność przesiadki
kolor zielony - kursje w soboty i niedziele oraz: 30.IV, 2, 4, 8.V
czerwony - TLK Karkonosze z/do Warszawy 
7.25
10.16
10.52

14.55

18.53
o
JELENIA GÓRA
p
9.46

14.37

18.29
19.07
21.19
7.50
10.36
11.22

15.20

19.23

Piechowice
9.20

14.13

18.03
18.48
20.54
8.17
11.03
11.49

15.46

19.50

Szklarska Poręba Dolna
8.53

13.46

17.36
18.22
20.27
8.27
11.14
11.59

15.57

20.00

Szklarska Poręba Średnia
8.43

13.36

17.26
18.11
20.17
8.32
11.19
12.04

16.02

20.06
p
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA o
8.38

13.31

17.21
18.05
20.12
8.36

12.05
14.53
16.15
18.25
20.48
o
p
8.33
11.21
13.29
15.58
17.19

19.20
8.39

12.08
14.56
16.18
18.27
20.51

Szklarska Poręba Huta
8.30
11.17
13.26
15.55
17.16

19.17
8.52

12.21
15.09
16.31
18.36
21.04

Szklarska Poręba Jakuszyce
8.20
11.07
13.15
15.44
17.06

19.06
9.05

12.33
15.22
16.44
18.51
21.18
p
HARRACHOV o
8.08
10.55
13.04
15.32
16.54

18.54
9.09

12.58
15.44
16.58

21.20
o
Harrachov p
8.06
10.48
12.48
14.48
16.48

18.48
9.17

13.06
15.58
17.06

21.27
p
Kořenov o
7.59
10.41
12.41
14.41
16.41

18.41
 

Uproszczony rozkład jazdy pociągów od 01.VI.2012 do 02.IX.2012
(pełna tabela)
pozioma kreska oznacza konieczność przesiadki
kolor zielony - kursje w soboty i niedziele oraz: 5, 6.VII, 28.IX
czerwony - TLK Karkonosze z/do Warszawy 
7.25
9.30*
10.30

15.03

18.54
o
JELENIA GÓRA
p
9.45

14.58

18.37
19.43*
21.19
7.50
9.58*
10.54

15.27

19.24

Piechowice
9.20

14.34

18.12
19.23*
20.54
8.17
10.24*
11.21

15.35

19.51

Szklarska Poręba Dolna
8.53

14.07

17.45
18.56*
20.27
8.27
10.35*
11.31

16.04

20.01

Szklarska Poręba Średnia
8.43

13.57

17.35
18.45*
20.17
8.32
10.41*
11.36

16.09

20.06
p
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA o
8.38

13.52

17.30
18.40*
20.12
8.36

11.50
14.53
16.15
18.22
20.48
o
p
8.33
11.21
13.30
15.58
17.19

19.20
8.39

11.53
14.56
16.18
18.25
20.51

Szklarska Poręba Huta
8.30
11.18
13.27
15.55
17.16

19.17
8.52

12.06
15.09
16.31
18.38
21.04

Szklarska Poręba Jakuszyce
8.19
11.07
13.16
15.44
17.05

19.06
9.05

12.18
15.22
16.44
18.51
21.18
p
HARRACHOV o
8.08
10.55
13.04
15.32
16.54

18.54
9.09

12.58
15.44
16.58

21.20
o
Harrachov p
8.06
10.48
12.48
14.48
16.48

18.48
9.17

13.06
15.58
17.06

21.27
p
Kořenov o
7.59
10.41
12.41
14.41
16.41

18.41
 * w dniach 5 - 7, 17 - 26.VII do Szklarskiej Poręby 10 minut później, w dniach 9 - 16, 27.VII - 1.VIII  36 minut wcześniej

Uproszczony rozkład jazdy pociągów od 03.IX.2012 - 30.IX.2012
(pełna tabela)
pozioma kreska oznacza konieczność przesiadki
kolor zielony - kursje w soboty i niedziele oraz 28.IX
czerwony - TLK Karkonosze z/do Warszawy 
7.29
9.30
10.30

15.03

18.54
o
JELENIA GÓRA
p
9.45

14.58

18.37
19.43
21.21
7.52
9.58
10.54

15.27

19.25

Piechowice
9.20

14.34

18.12
19.23
20.56
8.19
10.24
11.21

15.35

19.52

Szklarska Poręba Dolna
8.53

14.07

17.45
18.56
20.29
8.29
10.35
11.31

16.04

20.03

Szklarska Poręba Średnia
8.43

13.57

17.35
18.45
20.19
8.34
10.41
11.36

16.09

20.08
p
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA o
8.38

13.52

17.30
18.40
20.14
8.36

11.50
14.53
16.15
18.22
20.48
o
p
8.33
11.21
13.30
15.58
17.19

19.20
8.39

11.53
14.56
16.18
18.25
20.51

Szklarska Poręba Huta
8.30
11.18
13.27
15.55
17.16

19.17
8.52

12.06
15.09
16.31
18.38
21.04

Szklarska Poręba Jakuszyce
8.19
11.07
13.16
15.44
17.05

19.06
9.05

12.18
15.22
16.44
18.51
21.18
p
HARRACHOV o
8.08
10.55
13.04
15.32
16.54

18.54
9.09

12.58
15.44
16.58

21.20
o
Harrachov p
8.06
10.48
12.48
14.48
16.48

18.48
9.17

13.06
15.58
17.06

21.27
p
Kořenov o
7.59
10.41
12.41
14.41
16.41

18.41


Uproszczony rozkład jazdy pociągów 01.10 - 08.12.2012 (pełna tabela) pozioma kreska oznacza konieczność przesiadki
o
JELENIA GÓRA
pPiechowiceSzklarska Poręba DolnaSzklarska Poręba Średnia


p
SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA o11.50
16.15
20.48
o
p
8.33
13.30
17.19
11.53
16.18
20.51

Szklarska Poręba Huta
8.30
13.27
17.16
12.06
16.31
21.04

Szklarska Poręba Jakuszyce
8.19
13.16
17.05
12.18
16.44
21.18
p
HARRACHOV o
8.08
13.04
16.54
12.58
16.58
21.20
o
Harrachov p
8.06
12.48
16.48
13.06
17.06
21.27
p
Kořenov o
7.59
12.41
16.41

Na odcinku Jelenia Góra - Szklarska Poręba Górna ruch pociągów wstrzymany od odwołania bez komunikacji zastępczej.

< rok 2011 rok 2013 >