Author Topic: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w  (Read 8175 times)

DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« on: 28.12.2010, 23:59:03 »
Przewozy Regionalne uruchomi³y stronê pokazuj±c± szczegó³owe informacje "na ¿ywo" o poci±gach, miêdzy innymi ich odwo³ania. Podobne szczegó³y dostêpne s± od teraz tak¿e na SITKol-u

DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #1 on: 29.12.2010, 00:01:57 »
28.12.2010
Odwo³ano poc. PR 60235, Jelenia Góra (13:28) - Szklarska Porêba G. (14:31), Komunikacja zastêpcza
Odwo³ano poc. PR 60232, Szklarska Porêba G. (14:42) - Jelenia Góra (15:46), Wprowadzono komunik.zastêpcza.

1762

 • Nowy u┬┐ytkownik
 • Posts: 3
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #2 on: 13.01.2011, 10:04:03 »
13.01.2011

Odwo³ano poc. PR 60231, Jelenia Góra (07:10) - Szklarska Porêba G. (08:14), Komunikacja zastêpcza
Odwo³ano poc. PR 60230, Szklarska Porêba G. (09:26) - Jelenia Góra (10:30), Komunikacja zastêpcza
Ze Szklarskiej do Czech pewnie te┬┐.
┬╝r├│d┬│o:PR

DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #3 on: 16.01.2011, 23:30:02 »
15-16.01.2011 z powodu oberwania nawisu lodowego poci±gi nie doje¿d¿a³y do Korenova: zdjêcia (za PeM/K-report)

DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #4 on: 19.01.2011, 15:51:11 »
REGIO 60230 Szklarska Porêba Górna - Jelenia Góra 9:26 2011-01-19 Poci±g odwo³any na odcinku Jelenia Góra Sobieszów - Jelenia Góra.

DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #5 on: 08.04.2011, 13:29:04 »
Strona pokazuj┬▒ca bie┬┐┬▒ce informacje o poci┬▒gach zmieni┬│a adres.

W miêdzyczasie miejsce mia³y odwo³ania:
Z powodu odbywaj┬▒cego si├¬ w dniach 5 i 6 marca 2011 r. Biegu Piast├│w, poci┬▒gi na trasie Szklarska Por├¬ba G├│rna - Harrachov/Ko├Şenov kursowa┬│y w skr├│conych relacjach tylko do przystanku Szklarska Por├¬ba Jakuszyce. (┬╝r├│d┬│o)

Z przyczyn technicznych, w dniach 21-22 marca 2011 r. (poniedzia┬│ek, wtorek) za wszystkie poci┬▒gi pasa┬┐erskie, kursuj┬▒ce na odcinku Jelenia G├│ra - Szklarska Por├¬ba G├│rna - Ko├Şenov, zosta┬│a uruchomiona zast├¬pcza komunikacja autobusowa.(┬╝r├│d┬│o)

DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #6 on: 29.04.2011, 19:54:30 »
27.04.2011 na odcinku Szklarska Porêba-Harrachov zastêpcza komunikacja autobusowa (link)

DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #7 on: 03.05.2011, 12:22:43 »
03.05.2011 Z powodu ga³êzi na sieci trakcyjnej przerwa w ruchu na szlaku Jelenia Góra - Szklarska Porêba. (za SITKol/pl.misc.kolej)

DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #8 on: 03.06.2011, 00:05:49 »
W zwi┬▒zku z pracami torowymi w dniach 7-10, 13-17 i 20-22 czerwca odwo┬│ane zostaj┬▒ poci┬▒gi Szklarska Por├¬ba G├│rna - Ko├Şenov (Sz. P. G├│rna odjazd 13.07) i Ko├Şenov - Szklarska Por├¬ba G├│rna (przyjazd 15.46). W miejsce odwo┬│anych poci┬▒g├│w uruchomiona zostanie zast├¬pcza komunikacja autobusowa, z pomini├¬ciem przystanku Szklarska Por├¬ba Huta. (┬╝r├│d┬│o)

DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #9 on: 06.06.2011, 23:48:13 »
Za┬│┬▒cznik linkowany w wiadomo┬Âci powy┬┐ej (zdj├¬cie komunikatu o zmianach wywieszonego na stacji Jelenia G├│ra) znikn┬▒┬│ z serwera infokolej.pl, ale Przewozy Regionalne poda┬│y informacj├¬ na swojej stronie:

Z powodu rob├│t torowych na odcinku Szklarska Por├¬ba G├│rna – Harachov w dniach od  07 - 10.06.2011 r. w godzinach 09:40 - 19:00 odwo┬│ano kursowanie poci┬▒g├│w :

poc. nr 25452 rel. Szklarska Por├¬ba G├│rna (odjazd 13:07) – Harrachov,
poc. nr 25453 rel. Harrachov – Szklarska Por├¬ba G├│rna (przyjazd 14:33);
poc. nr 25454 rel. Szklarska Por├¬ba G├│rna (odjazd 14:38) – Harrachov,
poc. nr 25455 rel. Harrachov – Szklarska Por├¬ba G├│rna (przyjazd 15:46)

Za odwo³ane poci±gi zostanie uruchomiona komunikacja zastêpcza z pominiêciem przystanku Szklarska Porêba Huta.


DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #10 on: 16.06.2011, 00:16:46 »
Z przyczyn technicznych (awaria autobusu szynowego) Przewozy Regionalne wprowadzi³y od dnia 9.06.11 do ODWO£ANIA Zastêpcz± Komunikacjê Autobusow± na trasie Jelenia Góra - Harrachov/Korenov-Jelenia Góra. (¼ród³o)
15 czerwca pojazd wr├│ci┬│ z naprawy i kursowanie (z ograniczeniami wynikaj┬▒cymi z prac torowych) zosta┬│o wznowione.

DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #11 on: 31.12.2011, 23:20:04 »
uzupe┬│nienie zestawienia za rok 2011:

Z powodu rob├│t torowych na odcinku Szklarska Por├¬ba G├│rna – Harachov w dniach 13-17.06 i 20-22.06.2011 r. w godzinach 09:40 - 19:00 odwo┬│ano kursowanie poci┬▒g├│w :
poc. nr 25452 rel. Szklarska Por├¬ba G├│rna (odjazd 13:07) – Harrachov,
poc. nr 25453 rel. Harrachov – Szklarska Por├¬ba G├│rna (przyjazd 14:33)
poc. nr 25454 rel. Szklarska Por├¬ba G├│rna (odjazd 14:38) – Harrachov
poc. nr 25455 rel. Harrachov – Szklarska Por├¬ba G├│rna (przyjazd 15:46)

Z powodu wykolejenia w Piechowicach 21.06.2011 szlak zosta³ zamkniêty, poci±g TLK do Warszawy nocowa³ w Szklarskiej Porêbie Górnej, gdzie rankiem 22.06 spotka³ siê z drugim sk³adem obiegu.

W zwi┬▒zku ze strajkiem pracownik├│w Przewoz├│w Regionalnych 17.08.2011 poci┬▒gi obs┬│ugiwane przez tego przewo┬╝nika nie wyjecha┬│y na tras├¬, kurs obs┬│ugiwany przez Viamont pojecha┬│ w skr├│conej relacji Ko├Şenov - Jakuszyce.

26-27.09.2011 SA134-007 pojecha┬│ na obtoczenie zestaw├│w ko┬│owych - w zamian funkcjonowa┬│a KKA Jelenia G├│ra - Ko├Şenov

05-19.10.2011 Po awarii SA134-007 do sprowadzenia zast├¬pczego szynobusu funkcjonowa┬│a KKA Jelenia G├│ra - Ko├Şenov
18.11-08.12.2011 Po awarii SA134-003, zast├¬puj┬▒cego wcze┬Âniej zdefektowany 007 ponownie KKA Jelenia G├│ra - Ko├Şenov

27.11.2011 Oko┬│o godziny 14 nast┬▒pi┬│a przerwa w ruchu poci┬▒g├│w na jednotorowym szlaku Piechowice - Szklarska Por├¬ba G├│rna na linii nr 311 gdzie na sie├Ž trakcyjn┬▒ spad┬│ konar drzewa. Na miejsce wys┬│ano pogotowie energetyczne z Jeleniej G├│ry, kt├│re zabezpieczy┬│o sie├Ž trakcyjn┬▒. Za poci┬▒gi regionalne uruchomiono komunikacj├¬ zast├¬pcz┬▒.

11-20.12.2011 Do momentu rozwi±zania problemu obs³ugi w nowym rozk³adzie jazdy na odcinku Jelenia Góra - Szklarska Porêba Górna obowi±zywa³a KKA

DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #12 on: 04.01.2012, 21:09:45 »
Autobusowa komunikacja zastêpcza do Harrachova w dniach 07-08 stycznia br.

Ze wzglêdów technicznych w dniach 07-08 stycznia br. za jedn± parê poci±gów na odcinku Szklarska Porêba Górna - Harrachov zostanie uruchomiona zastêpcza komunikacja autobusowa.
Autobusowa komunikacja zast├¬pcza obs┬│ugiwa├Ž b├¬dzie nast├¬puj┬▒ce po┬│┬▒czenia w dniach 07-08 stycznia br.:
1. nr 25460 rel. Szklarska Porêba Górna (odj. 08:36) - Harrachov (przyj. 09:05)
2. nr 25463 rel. Harrachov (odj. 10:55) - Szklarska Porêba Górna (przyj. 11:21).
Autobusy kursowa├Ž b├¬d┬▒ z pomini├¬ciem przystanku Szklarska Por├¬ba Huta.

┬╝r├│d┬│o: Przewozy Regionalne

DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #13 on: 06.01.2012, 00:41:30 »
Do ko├▒ca dnia (04.01.2012 r.) odwo┬│ane poci┬▒gi do Harrachova

Z powodu bardzo intensywnych opad├│w ┬Âniegu w rejonie Szklarskiej Por├¬by i Jakuszyc, nieprzejezdna jest linia kolejowa, prowadz┬▒ca do czeskiego Harrachova. W zwi┬▒zku z tym, do ko├▒ca dnia odwo┬│ane b├¬d┬▒ wszystkie poci┬▒gi relacji Szklarska Por├¬ba G├│rna - Harrachov i z powrotem.

Ponadto, z powodu nieprzejezdno┬Âci r├│wnie┬┐ dr├│g ko┬│owych, za odwo┬│ane poci┬▒gi nie ma mo┬┐liwo┬Âci uruchomienia komunikacji zast├¬pczej.

Przewozy Regionalne

DK

 • U┬┐ytkownik
 • **
 • Posts: 66
Odp: Odwo┬│ania poci┬▒g├│w
« Reply #14 on: 10.01.2012, 21:42:03 »
10.01.2012 do 11.01.2012
Silne opady ┬Âniegu na odcinku Harrachow- Szklarska Por├¬ba, wystapi┬│a przerwa w ruchu poci┬▒g├│w. Wprowadzono zast├¬pcz┬▒ komunikacj├¬ autobusow┬▒.
(SITKol - utrudnienia w ruchu)